תיעוד ארכיאולוגי של מבנה בגן לאומי שבטה

תיעוד ארכיאולוגי של מבנה  בגן לאומי שבטה.
במבנה תועד באמצעות סריקה יצירת מודל תלת מימדי פוטוגרומטרי. מהמודל הוכנו צילומים מיושרים ושרטוטים מפורטים "אבן-אבן" לצורך מחקר ארכיאולוגי.

תוצרי הפרויקט