גן לאומי תל באר שבע

גן לאומי תל באר שבע תועד באמצעות סריקה פוטוגרומטרית עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים. הפרויקט התחלק לשני חלקים, בשלב הראשון תועד מפעל המים בשנת 2015, במסגרת ביצוע עבודות שימור וניטור מצבו השימורי של המאגר. בשנת 2016 תועד האתר כולו בסריקה מהקרקע והאויר, במסגרת פרויקט השימור התחזוקתי של האתר.

תוצרי הפרויקט