פסל נבל, ים ורוח חרישית

תיעוד פוטוגרומטרי של פסל נבל, ים ורוח חרישית בגן צ'רלס קלור בתל אביב יפו, שיצר האומן אילן אורבוך.

התיעוד בוצע עבור הרסטורטור חנן ונונו, על מנת לבצע פירוק והרכבה של הפסל במהלך תהליך השימור שלו.

הפסל תועד לפני ביצוע עבודת השימור ולאחר חשיפת הקונסטרוקציה.