עין נשוט

בשנת 2015 בוצעה סריקה תלת ממדית של בית הכנסת עין נשוט ברמת הגולן וסריקה של פרטים אדריכליים שהוצאו מבית הכנסת ונמצאים במוזאון קצרין. הפריטים שנסרקו הוצבו על גבי המודל התלת ממדי של בית הכנסת, במטרה להדגים את היכולת הטכנולוגית לחבר האתר בשטח ובין ממצא שהוצא מאתרו.

תוצרי הפרויקט