מצודת שפר – Shefer Fortress

תיעוד תלת מימדי פוטוגרומטרי של מצודת שפר עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים. במסגרת הפרויקט הוכנו סט תכניות, חזיתות וחתכים בצילומים מיושרים ושרטוטים.

תוצרים