מערת הגיהנום – The Ghinnom cave in Beit She'arim

מערת הגהנום נסרקה בשנת 2017 במסגרת פרויקט שימור וייצוב הנדסי של מערת הקבורה בגן לאומי בית שערים. הפרויקט בוצע עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים, במסגרת הפרויקט הופקו מודל תלת מימדי של הממערה וסביבתה ומהם הוכנו סט צילומים מיושרים ושרטוטים.

תוצרי הפרויקט