מעון ורטן

הדמית פרויקט שימור של מעון ורטן בנצרת.
המבנה נסרק ועל בסיס המודל הפוטוגרומטרי נבנתה הדמיה.
תיעוד פוטוגרמטרי תלת מימדי והדמיה: דיויד צל.
הפרויקט בוצע עבור המועצה לשימור אתרי מורשת.
תכנון: אדריכלית גלי גלעדי

תוצרי הפרויקט