תיעוד בית שנלר בירושלים

בית שנלר בירושלים נסרק בשנת 2016 במסגרת פרויקט לשימור המבנה. לצורך הסריקה נעשה שימוש בשילוב של סריקה פוטוגרומטרית של המעטפת החיצונית של המבנה וסריקת לייזר של החללים הפנימיים. השילוב של שתי הסריקות יחד אפשר הכנת סט שרטוטים של הבניין. העבודה בוצעה עבור המועצה לשימור אתרי מורשת.

תוצרי הפרויקט