מבנה לשימור בחיפה

תיעוד פוטוגרומטרי תלת מימדי של מבנה ברחוב נתנזון בחיפה. במסגרת הפרויקט שבוצע עבור חברת ארכו שימור מבנים, בוצע סריקה תלת מימדית של החזיתות וסקר אבנים

תוצרים