כנסיית הנילוס בגן לאומי ממשית

גן לאומי ממשית תועד בשנים 2014 – 2016 באמצעות סריקה תלת ממדית עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים. במסגרת הפרויקט נסרק כל הגן מהקרקע והאויר, ותועדו בפירוט כנסיית הנילוס ופספס הנילוס, מגדל התצפית, בית האמידים, בית נבטו והכנסייה הדרומית.

תוצרי הפרויקט