חומות קיסריה – Caesarea walls

חומות קיסריה תועדו באמצעות סריקה פוטוגרומטרית. התיעוד כלל את החומה כולה, באורך של 1.3 קילומטרים, ואת המגדלים הפזורים לאורכה. הפרוייקט בוצע עבור החברה לפיתוח קסריה לצורך שימור ופיתוח.

תוצרים