חדר הפרסקו בבית נבטו, בגן לאומי ממשית – Nabato house in Mamshit

בשנת 2016 תועדו באמצעות סריקה פוטוגרומטרית חמשת המכלולים בגן לאומי ממשית: בית האמידים, כנסיית הנילוס ופסיפס הנילוס, הכנסייה הדרומית, מגדל התצפית ובית נבטו, עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים.
חדר הפסקו הוא חדר קטן ומסתורי בבית נבטו, בו השתמרו ציורי קיר שצויירו על גבי הטיח (פרסקאות). במסגרת הפרוייקט נסרק חדר חדר זה, לצורך תיעוד ותכנון שימורי.

תוצרים