גשר הברזל באופקים

בשנץ 2017 נסרק גשר הברזל בקרבת אופקים באמצעות סריקה פוטוגרומטרית עבור המועצה לשימור אתרי מורשת. במסגרת הפרויקט הוכן סט תכנית של קונסטרוקציית המתכת, העמודים וסביבתו הקרובה.

תוצרי הפרויקט