פרויקט תיעוד גן לאומי שבטה בנגב

גן לאומי שבטה תועד בשנת 2016 באמצעות סריקה פוטוגרומטרית עבור ברשות הטבע והגנים הלאומיים. במסגרת הפרויקט נסרק כל הגן מהקרקע והאויר ותועדו הגן הלאומי כולו באמצעות צילום מיושר ושרטוט ובנוסף ארבע מכלולים תועדו בסט שרטוטים מפורט – הכנסייה הדרומית, הכנסייה הצפונית, הכנסיה המרכזית ובית המושל. בכל אחד מהמכלולים בוצע תיעוד תלת ממדי והוכן סט שרטוטים למטרות תכנון שימורי ותיעוד.

תוצרי הפרויקט