גן לאומי ברעם

בית הכנסת בגן לאומי ברעם תועד באמצעות מודל פוטוגרומטרי, בהזמנת רשות הטבע והגנים הלאומיים. התיעוד בוצע במסגרת פרויקט שימור והנגשת האתר לציבור הרחב. במסגרת הפרויקט נסרק בית הכנסת ופריטים אדריכליים מפוארים שנמצאו פזורים באתר מהם הוכנה הדמיה תלת מימדית. הפרויקט נמשך בימים אלו והתוצרים המוצגים כאן הינם תוצרי ביניים הנמצאים בעבודה עדיין. בצוות הפרויקט: ארכאולוג דר' יוסי בורדוביץ', מהנדס יעקב שפר, אדר' אמיר פרוינדליך, משמר ומתעד דיויד צל.

The synagogue in the Bar'am National Park was documented using a photogrammetric model, for the Nature and National Parks Authority of Israel. The documentation was carried out as part of a project to preserve and make the site accessible to the general public. As part of the project, the synagogue and architectural items found scattered on the site were scanned. The project continues these days and the products presented here are intermediate products that are still at work. Project team: Archeologist Dr. Yossi Bordovich, Engineer Yaakov Shefer, Architect Amir Freundlich, and conservator David Zell

תוצרים