בניין בגבעת שמואל

בשנת 2016 בוצעה סריקה פוטוגרומטרית של בניין מגורים בן 17 קומות בגבעת שמואל, לצורך איתור ליקויי בניה בשנת הבדק.

תוצרי התיעוד כללו מודל תלת מימדי, תמונות מהאוויר והקרקע ברזולוציה גבוהה והפקת 4 חזיתות המבנה ותכנית הגג בצילום מיושר. באמצעות התיעוד הוכן דוח מפורט של כלל הליקויים בבניין לחברת הבדק.

תוצרי הפרויקט