בית קולט בגן לאומי שיבטה

כחלק מפרויקט נרחב בגן לאומי שבטה, תועד בסריקה פוטוגרומטית בית קולט.

מהמודל הפוטוגרומטרי הוכן סט שרטוטים הכולל תכניות, חזיתות וחתכים, וכן הוכנה הדמיה של תכנון חניון הלילה במקום.

תוצרי הפרויקט