בית עפיה בשלומי

ביוני 2017 בוצעה סריקה פוטוגרומטרית של ציורי קיר שצוירו על הקירות, הרצפה והתקרה בדירת שיכון בשלומי על ידי עפיה זכריה ז"ל. העבודה בוצעה עבור המועצה לשימור אתרי מורשת במטרה להוות בסיס לשימור הציורים הייחודיים באתרם.

תוצרי הפרויקט