בית החולים הצרפתי ביפו

בשנת 2014 נסרקה התקרה המעותרת בכנסייה בבית החולים האיטלקי ביפו. במסגרת הפרויקט תועדה התקרה עבור סקר צבעים שהוכן באתר על ידי האדריכל אמיר פרוינדליך עבור חברת ארקו.

תוצרי הפרויקט