בית בורוכוב

בשנת 2014 נסרק בית בורוכוב בקיבוץ משמר הנגב, עבור המועצה לשימור אתרי מורשת. מהסריקה הוכן מודל תלת מימדי, ממנו הופקו תכניות, חתכים וחזיתות בצילום מיושר ושרטוט, לצורך הכנת תיק תיעוד ותכנון עבודות השימור במבנה.

תוצרים