בית הקברות היהודי, ביטולה, מקדוניה

בקיץ 2016 בוצעה סריקה פוטוגרומטרית של בית הקברות היהודי העתיק בביטולה במקדוניה. העבודה בוצעה במסגרת פרויקט מיוחד של חשיפת הקברים ושימורם בשיתוף עם משרד החוץ הישראלי ותושבי העיירה. בוצע צילום מהאויר ומהקרקע של כל שטח בית הקברות שכלל כ – 2000 מצבות חשופות שתועדו ברזולוציה גבוהה.

מתוצרי הפרויקט