ניתוח והפקת תוצרים מתקדמים מסריקה תלת ממדית

אנחנו מתמחים בביצוע מגוון עיבודים מתקדמים של מודלים תלת ממדיים ובפיתוח של שיטות עבודה בהתאם לצרכי השטח.

סוגי העיבודים המתקדמים שאנו מציעים:

  1. תיעוד פרסקאות, ציורי קיר ופריטים ברזולוציה ודיוק גבוהים.
  2. הכנת סקרי שימור, תכניות שימור ודוחות ביצוע על בסיס סריקה תלת ממדית.
  3. ניטור הרס ובליה באמצעות השוואת מודלים תלת ממדיים מזמנים שונים.
  4. הפקת מודלים תלת ממדיים ומיפוי מתמונות הסטוריות.
  5. חישוב כמויות של שטחים ונפחים בדיוק גבוהה.
  6. הדמיית זרימת מים על גבי טופוגרפיה סרוקה.
  7. אורטופוטו – צילום אוויר אנכי מיושר מעוגן לרשת ישראל החדשה, מדויק וברזולוציה גבוהה.
  8. צילומי אויר ממגוון כלי טיס באור נראה ומולטי ספקטרלי.
  9. הפקת מודלים לצפייה באתר הלקוח ובאינטרנט.

פרויקטים קשורים – Related projects